CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN – HỌC TẬP NGOẠI KHÓA NĂM 2018 ” LĂNG BÁC – GỐM SỨ BÁT TRÀNG”

Tháng Tư 3, 2018 9:02 sáng

IMG_0465IMG_0459IMG_0455IMG_0471      IMG_0467IMG_0450 Chuyến tham quan học tập thực tế tại Lăng Bác -gốm sứ Bát Tràng của giáo viên và học sinh trường THCS Hiển Khánh