LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Một 22, 2020 8:57 sáng

IMG_20200122_085203 IMG_20200122_085203 IMG_20200122_085138 IMG_20200122_085150 IMG_1579334077348_1579657798997 IMG_20200122_085109 IMG_20200122_085036 IMG_20200122_085056