Liên hệ

TRƯỜNG THCS HIỂN KHÁNH

Địa chỉ: Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người đại diện: Ông/Bà Lê Văn Giáp Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 03503980043
Email: