Trường THCS Hiển Khánh tổ chức khai giảng năm học mới năm học 2017 – 2018

Tháng Mười Một 16, 2017 4:20 chiều

IMG_7640 IMG_7649 IMG_7654 IMG_7668 IMG_7673 IMG_7675 IMG_7677 IMG_7683 IMG_7686 IMG_7688 IMG_7712 IMG_7718 IMG_7724