Trường THCS Hiển Khánh tổ chức cho học sinh đi thăm quan, học tập và trải nghiệm tại Hà Nội

Tháng Ba 9, 2017 11:40 sáng

IMG_0428 IMG_0490 IMG_0506 IMG_0511 IMG_0525 IMG_0526 IMG_0527 IMG_0528 IMG_0529 IMG_0530 IMG_0531 IMG_0532 IMG_0533 IMG_0534 IMG_0535